Urgentiewijzer gemeente Bunnik

Kansadviesgesprek
Via deze urgentiewijzer kunt u onderzoeken of u een kans maakt op een urgentieverklaring. U heeft na het invullen van de urgentiewijzer de mogelijkheid om een afspraak te maken voor een kansadviesgesprek. Dit is niet verplicht, maar kan helpen wanneer u twijfelt of u aan de voorwaarden voldoet voor een urgentieverklaring. Of als u meer wilt weten over de procedure en de documenten die u moet aanleveren. In dit gesprek kijken we samen met u naar uw persoonlijke situatie en krijgt u advies over het aanvragen van de urgentie. Dit gesprek kunt u aan het eind van de urgentiewijzer zelf inplannen.

Wat moet u doen?
Vul de vragen uit de urgentiewijzer helemaal in. Als u geen gebruik wilt maken van het kansadviesgesprek kunt u aan het einde zien welke benodigde gegevens u dient aan te leveren. U kunt de gegevens uploaden bij het indienen van de aanvraag.

Kosten
Een aanvraag voor een urgentie op medische gronden kost € 239,85. Dit bedrag krijgt u terug als de urgentie wordt toegewezen. U moet deze kosten direct online betalen. Uw urgentieaanvraag wordt pas in behandeling genomen nadat de urgentiekosten zijn bijgeschreven. Een aanvraag op andere gronden is gratis. 

Benodigde gegevens
Stuur zoveel mogelijk bewijsstukken mee met uw aanvraag om het woonprobleem aan te tonen. Als er bij de beoordeling noodzakelijke bewijsstukken ontbreken, kunnen wij uw aanvraag (nog) niet in behandeling nemen. De behandeltermijn zal dan worden opgeschort (artikel 4:13 van de Awb). Dit betekent dat het langer duurt voordat er een beslissing genomen zal worden over uw aanvraag.

Wij adviseren u om onderstaande bewijsstukken te verzamelen voordat u de urgentiewijzer invult:

  • Meest recente inkomensverklaring van de belastingdienst van alle meeverhuizende personen boven de 18 jaar, uitgezonderd inwonende kinderen (gratis te downloaden via https://mijn.belastingdienst.nl/mbd-pmb/ of op te vragen via de belastingtelefoon 0800-0543).
  • Stukken waarmee de probleemsituatie wordt aangetoond en waaruit blijkt dat de probleemsituatie met uw huidige woning te maken heeft.
  • Als u in een huurwoning woont: kopie van uw huurcontract.
  • Als u in een koopwoning woont: de jaaropgave van de hypotheekverstrekker en de WOZ beschikking koopwoning.
  • Ouderschapsplan en bewijs van relatieverbreking (als er sprake is van relatiebeëindiging en u minderjarige kinderen heeft).

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunnen nog aanvullende bewijsstukken nodig zijn. Dit overzicht krijgt u aan het einde van de urgentiewijzer.

De vereiste bewijsstukken kunt u later tijdens de aanvraag uploaden.